Polskie Biuro Rachunkowe International Go-getters Ltd

Dlaczego limited company jest najbardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w UK.

Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej jedną z pierwszych decyzji, którą musimy podjąć jest decyzja jaką formę prowadzenia działalności wybrać.

Największą popularnością w Wielkiej Brytanii cieszą się spółki zwane: ‘limited company’. Jednym z najważniejszych czynników odróżniających ‘limited company’ od innych form prowadzenia działalności jest posiadanie przez spółkę odrębnej osobowości prawnej, oddzielonej od jej członków (właścicieli). Oznacza to, że zarówno aktywa (majątek) jak i zobowiązania spółki należą do niej samej.

Najistotniejszą konsekwencją tego, jest posiadanie przez członków spółki ograniczonej odpowiedzialności prawnej (limited liability). To spółka – jako odrębna jednostka – jest odpowiedzialna za swoje zobowiązania (długi) bez żadnego limitu. Jeśli spółka dokonuje zakupu np. materiałów budowlanych od innej firmy, to ona jest zobowiązana do zapłaty za nie. Ograniczona odpowiedzialność prawna jest dużą korzyścią dla członków spółki. To oni są właścicielami spółki, więc są osobami do których wierzyciele zwracają się o zapłatę długów – ma to miejsce głównie w sytuacjach, kiedy spółka nie jest w stanie uporać się ze swoimi zaległościami. Ograniczona odpowiedzialność prawna chroni właścicieli i uniemożliwia wierzycielom spółki żądanie spłaty długów przez członków spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, istotne jest aby wiedzieć, że w przypadku upadłości spółki, jej członkowie są zobowiązani do zapłaty określonych kwot.

W przypadku:

 1. Company limited by shares – członkowie spółki są zobowiązani do wpłaty zaległych kwot dotyczących kupionych przez nich udzialów (shares); jeśli kwoty za udziały są uregulowane w całości – wówczas nawet w przypadku upadłości spółki, nie istnieje obowiązek wpłaty żadnych pieniędzy.
 2. Company limited by quarantee – członkowie spółki są zobowiązani do wpłaty kwot, które zagwarantowali, że wpłacą w przypadku upadłości spółki.

W przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (limited company) – osoba prowadząca działalność gospodarczą (self-employed) posiada pełną odpowiedzialność za swoje zobowiązania (długi). W przypadku problemów finansowych może ona stracić swój prywatny majątek. Dotyczy to również osób wspólnie prowadzących działalność (partnership), którzy są łącznie i odrębnie odpowiedzialni, za zobowiązania wynikające z zawartych umów – do pełnej wartości ich prywatnych majątków.

Inną istotną różnicą, pomiędzy spółką z ograniczoną działalnością a innymi formami prowadzenia działalności jest sposób opodatkowania ich dochodów.

 1. Spółka płaci podatek w zależności od wysokości jej dochodów oraz dyrektorzy spółki płacą podatek od otrzymywanych przez nich wynagrodzeń. Właścicielom spółki (którzy mogą być jednocześnie dyrektorami) wypłacane są dywidendy z zysku.
 2.  Osoby prowadzące działalność gospodarczą jako self-employed płacą podatek od dochodów, które osiągnęły. Deklarują one wysokość osiągniętego dochodu w rozliczeniu rocznym oraz są zobowiązane do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions). W czasie prowadzenia działalności osoby te mogą wypłacać kwoty na swoje potrzeby (drawings). W przypadku ‘partnership’ – każdy współwłaściciel (partner) płaci podatek od swojej części dochodów.

Uproszczone przykłady wyliczenia podatku:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • Dochód przed pomniejszeniem wynagrodzeń dyrektora (właściciela): £300,000.
 • Wynagrodzenie dyrektora (właściciela): £100,000.
 • Spółka zapłaci podatek od: £200,000.
 • Dyrektor zapłaci podatek od: £100,000.

Można powiedzieć, że podatek do zapłaty zostaje podzielony pomiędzy spółką a jej dyrektora:

 • Podatek spółki £200,000 x 21% = £42,000.
 • Podatek dyrektora £100,000 x 40% = £40,000.
 • Łączny podatek: £82,000.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą (również partnership):

 • Dochód: £300,000.
 • Wypłaty (drawings) pobrane przez osobę prowadzącą działalność: £100,000.
 • Dochód do opodatkowania: £300,000.

Podatek należny do zapłaty jest liczony od pełnego dochodu, tj. £300,000:

 • Podatek: £300,000 x 40% = £120,000.

Na podstawie powyższych przykładów spółka i jej dyrektor zapłacą podatek o £38,000 niższy niż osoba prowadząca działalność jako self-employed.

Dokładne, obowiązujące stawki podatkowe oraz kwoty wolne od podatku podane są na poniższych stronach:

X