Polskie Biuro Rachunkowe International Go-getters Ltd

Dostępne druki

Niżej wymienione druki dostepne będą do pobrania po zalogowaniu się.

Wszystkim klientom naszego biura, którzy prowadzą działalność gospodarczą (self-employed, partnership lub limited company), login i hasło wysyłane będą mailem na podane przez nich adresy mailowe.

 

 • Cash book (Excel 2007) – Arkusz do ewidencji wpływów i wydatków gotowkowych.
 • CIS Statement (Excel 2007) – Zestawienie kwot wypłaconych podwykonawcom oraz potrąconego podatku za dany okres podatkowy.
 • Contract of employment (Word 2007) – wzór umowy (kontraktu) pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
 • Expenditure paid personally (Excel 2007) – Arkusz do ewidencji wydatków biznesowych zapłaconych prywatną kartą (gotówką) przedsiębiorcy/dyrektora.
 • Invoice (Excel 2007) – wzór faktury (nie VAT).
 • VAT invoice (Excel 2007) – wzór faktury VAT
 • Mileage evidence (Excel 2007) – arkusz do ewidencji przebiegu prywatnego pojazdu do celów slużbowych.
 • Personal assets for business (Excel 2007) – zestawienie prywatnych środków trwałych, które używane są częściowo do celów biznesowych.
 • Use of home as office (Excel 2007) – arkusz do wyliczenia kosztów używania mieszkania/domu w celach biznesowych.
 • P46 – druk do wypełnienia przez nowego pracownika, nie posiadającego P45.
 • 64-8 - druk dotyczący autoryzacji agenta.
X