Polskie Biuro Rachunkowe International Go-getters Ltd

Kontrole podatkowe – nowe zaostrzenia

Podając Państwu poniżej informacje dotyczące kontroli podatkowych dokonywanych przez urzędników HMRC, chcemy przybliżyć sytuacje, w których ryzyko kontroli jest nasilone.

Urzędnicy podatkowi mają prawo wejścia do lokali biznesowych kontrolowanych firm (które obejmują również pojazdy oraz prywatne miejsca zamieszkania, jeśli prowadzona tam jest działalność) i mogą kontrolować:

·       Lokale, pomieszczenia biznesowe,

·       Środki trwałe znajdujące się w pomieszczeniach firmy,

·       Dokumenty znajdujące się w pomieszczeniach firmy.

Dokumenty biznesowe mogą zostać przejęte przez urzędników lub skopiowane – jeśli uznane to zostanie jako uzasadnione.

Okres poinformowania o kontroli wynosi tylko 7 dni (ustnie lub pisemnie), aczkolwiek w praktyce często jest to okres dłuższy. Od decyzji o wszczęciu kontroli nie można się odwołać a uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli jest karalne.

Kontrole zgodności

Nowe ‘kontrole zgodności’ mają na celu umożliwienie inspektorom przeprowadzanie kontroli obejmujących jednocześnie różne podatki np. VAT, PAYE, CIS oraz podatki dochodowe (Income Tax, Corporation Tax). Inspektorzy są odpowiednio szkoleni i przygotowywani do takich kontroli.

Nowe przepisy umożliwiają też inspektorom kontrolowanie dokumentów prywatnych takich jak wyciągi bankowe (bieżace rachunki, karty kredytowe), jeśli mogą być one powiązane ze sprawami biznesowymi.

W jaki sposób mogę być wyselekcjonowany do kontroli?

·       Może być zlecona rutynowa ‘kontrola zgodności’,

·       W wyniku przeprowadzanych, przy pomocy systemów komputerowych, analiz danych finansowych w oparciu o złożone deklaracje podatkowe i sprawozdania finansowe,

·       W wyniku analiz komputerowych przeprowadzonych pod kątem :

o      Dochód podatkowy w okresie kolejnych 3 lat niezmiennie ponizej £30,000,

o      Obroty firmy niezmiennie poniżej progu do wymaganej rejestracji VAT,

·       Podawanie zaokrąglonych kwot wartości materiałów na stanie oraz gotówki w kasie

·       Duże wahania w dochodzie brutto (gross profit %) w porównaniu do wcześniejszych lat bądz też w stosunku do średnich obowiązujących w danej branży

·       Brak informowania HMRC o zmianie branży, co mogło spowodować zmiane wysokości  naliczanej marży oraz inne wyniki finansowe firmy,

·       Brak wyłączania z kosztów biznesowych wydatków poniesionych w celach prywatnych,

·       Podawanie oszacowanych kwot kosztów, zamiast w oparciu o faktycznie dokumenty zakupu (które powinny być gromadzone) np odzież robocza, narzędzia,

·       Podawanie oszacowanych kwot dotyczących kosztów używania prywatnego domu/mieszkania w celach biznesowych, które powinny być w odpowiedni sposób obliczone,

W przypadku społek (limited companies) ryzyko kontroli wzrasta w przypadku dużych sald rozrachunków firmy z dyrektorami (director’s current (loan) accounts).

X