Polskie Biuro Rachunkowe International Go-getters Ltd

Księgowość i rozliczenia podatkowe

Usługi naszego biura rachunkowego obejmują swoim zakresem przede wszystkim sprawy księgowo-podatkowe. Działamy jako agent HM Revenue & Customs - jesteśmy więc pewnego rodzaju ‘łącznikiem’ pomiędzy urzędem podatkowym a przedsiębiorcami.

 

W szczególności zajmujemy się:

  • Prowadzeniem księgowości.
  • Rejestracją podmiotów gospodarczych (self-employed, partnership, limited company).
  • Rejestracją firm jako pracodawców.
  • Naliczaniem wynagrodzeń oraz przygotowywaniem wymaganych formularzy / deklaracji związanych z zatrudnianiem pracowników.
  • Rejestracją firm dla potrzeb VAT oraz przygotowywaniem deklaracji VAT.
  • Rejestracją i rozliczeniami w zakresie CIS.
  • Przygotowywaniem deklaracji podatkowych - Self Assessment Tax Return.
  • Przygotowywaniem deklaracji podatkowych - Corporation Tax.
  • Przygotowywaniem sprawozdań finansowych (Accounts).
  • Udzielaniem porad biznesowych.

 

Ważne informacje:

 

Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku kalendarzowego.

Stawki i progi podatku dochodowego (Income Tax):

 

2010/11 2011/12
Próg podstawowy - dochody roczne do wysokości: £ 37,400 £35,000
Stawka podstawowa: 20% 20%
Stawka podstawowa dla dywidend: 10% 10%
Stawka dot. dochodów z oszczędności:* 10% 10%
Próg wyższy – dochody przekraczające: £ 37,400 £ 35,000
Stawka wyższa: 40% 40%
Stawka wyższa dla dywidend: 32.5% 32.5%
Próg najwyższy – dochody przekraczające: £150,000 £150,000
Stawka najwyższa: 50% 50%
Stawka najwyższa dla dywidend: 42.5% 42.5%

*Dotyczy dochodów z oszczędności do wysokości £2,440 (w granicach progu podstawowego). Kwota ta wynosi £2,560 w roku 2011/12.

 

Personal allowances – roczne kwoty wolne od podatku:

  2010/11: 2011/12:
Osoby w wieku poniżej 65 lat: £ 6,475 £ 7,475
Osoby w wieku 65 – 74 lat: £ 9,490 £ 9,940
Osoby w wieku 75 lat i powyżej: £ 9,640 £10,090

 

Terminy do składania deklaracji Self Assessment Tax Return:

31 październik – wersja papierowa

31 styczeń – wersja elektroniczna (on-line)

 

Mileage rates – stawki dotyczące używania prywatnych samochodów w celach biznesowych:

£0.40 - za każdą milę, maksymalnie do 10,000 mil

£0.25 – za każdą milę, powyżej 10,000 mil

 

VAT – stawki i progi

Stawka podstawowa 20% obowiązuje od dnia 4 stycznia 2011 roku (zastępuje ona dotychczasową stawkę 17.5%).

Stawka zredukowana wynosi 5% (bez zmian).

Obroty powodujące powstanie obowiązku rejestracji VAT: £70,000:

- za okres ostatnich 12 miesiecy, lub

- jesli próg zostanie przekroczony w okresie 30 nastepnych dni.

 

National Insurance Contributions Class 1 – stawki ubezpieczenia naliczane przez pracodawcę od wynagrodzeń (dot. umowy o pracę/kontraktu):

 

Rok 2010/11:

Wynagrodzenia tygodniowe: Część Pracodawcy: Część Pracownika:
£97 (lower earnings limit) to £110 0 % 0 %
£110.01 - £770 (upper accrual point) 12.8 % 11 %
£770.01 - £844 (upper earnings limit) 12.8 % 11 %
Powyżej £844 12.8 % 1 %

 

Rok 2011/12:

Wynagrodzenia tygodniowe: Część Pracodawcy: Część Pracownika:
£102 (lower earnings limit) to £139 0 % 0 %
£139.01 - £770 (upper accrual point) 13.8 % 12 %
£770.01 - £817 (upper earnings limit) 13.8 % 12 %
Powyżej £817 13.8 % 2 %

 

National Insurance Contributions Class 2 and Class 4 – zobacz: tutaj.

 

Stawki dotyczące Corporation Tax – zobacz: tutaj.

X