Polskie Biuro Rachunkowe International Go-getters Ltd

Rozliczenie podatkowe Self Assessment Tax Return za rok 2011/12.

Rozlicz się z podatku już teraz ! 

 

Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą (self-employed, partnership) w roku podatkowym trwającym od dnia 6 kwietnia 2011 do dnia 5 kwietnia 2012 roku mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej Self Assessment Tax Return do HM Revenue & Customs do dnia 31 stycznia 2013. 

W celu przygotowania rozliczenia podatkowego prosimy o kontakt lub o zastosowanie się do poniższej instrukcji.

 

Jak dokonać rozliczenia:

  1. Pobierz druk (Microsoft Excel 2007) tutaj.

  2. Zapoznaj się z krótkim poradnikiem tutaj.

  3. Wypełnij pobrany druk podając dane o kosztach i przychodach za rok podatkowy oraz dane personalne niezbędne do wysłania deklaracji on-line.

  4. Wypełniony druk wyślij mailem na adres: beata@go-getter.info lub admin@go-getter.info , w razie potrzeby zadaj pytania lub napisz o wątpliwościach.

  5. Potwierdzimy otrzymanie maila, dodatkowo skontaktujemy się w razie potrzeby oraz podamy dane rachunku bankowego do dokonania wpłaty.

  6. Koszt przygotowania i złożenia deklaracji do HM Revenue & Customs wynosi £40. Kwota ta może ulec zwiekszeniu w sytuacji, gdy przygotowanie deklaracji wymaga kilkukrotnego kontaktowania się z Państwem w celu wyjaśnienia wątpliwości lub tez przygotowanie deklaracji zajmuje powyżej 2 godzin.

  7. Po otrzymaniu wpłaty przedstawimy Państwu kalkulację podatkową w celu akceptacji.

  8. Po otrzymaniu akceptacji niezwłocznie wyślemy deklarację drogą elektroniczną do HM Revenue & Customs.

  9. Ostatnim etapem jest wysłanie do Państwa (na podany adres mailowy) deklaracji podatkowej oraz potwierdzenia złożenia tej deklaracji w urzędzie podatkowym.

  10. Czas trwania w/w czynności mieści się najczęściej w przedziale 24-48 godzin, tylko w niektórych sytuacjach może być wydłużony o kolejne godziny.

X