Polskie Biuro Rachunkowe International Go-getters Ltd

Self-employed / Partnership

 

Osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej mają obowiązek jak najszybszego zarejestrowania się w HM Revenue & Customs (urzędzie podatkowym).

Rejestracja ta niezbędna jest zarówno w celach podatkowych jak i ubezpieczenia (National Insurance Contributions).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą (self-employed/partnership) są zobowiązane do płacenia składek na ubezpieczenie:

  • Class 2 NICs
  • Class 4 NICs

Obecnie składki Class 2 płaci się zwykle tygodniowo ustalając zlecenie stałe w banku (tzw. direct debit), lub kwartalnie – najczęściej czekiem lub przelewem na konto.

Tygodniowa składka Class 2 NICs wynosi:

Rok podatkowy 2010/11: £2.40

Rok podatkowy 2011/12: £2.50

 

Uwaga zmiany: począwszy od kwietnia 2011 roku składki Class 2 bedą podlegały wpłacie do urzędu podatkowego w tych samych terminach co podatek, czyli do 31 stycznia oraz 31 lipca.

 

Składki Class 4 NICs za rok podatkowy 2010/11 płaci się w wysokości 8% od dochodów z działalności gospodarczej, gdy roczne dochody mieszczą się w przedziale od 5,715 GBP do 43,875 GBP, oraz 1% od dochodów powyżej kwoty 43,875 BP.

Należna kwota składek ujmowana jest w rocznej deklaracji podatkowej (SA Tax Return) i podlaga wpłace do HM Revenue & Customs w tym samym terminie co podatek.

 

  2010/11 2011/12:
Stawka Class 4 NICs 8 % 9 %
Roczna kwota wolna od składek Class 4: £ 5,715 £ 7,225
Stawka Class 4 – powyżej limitu górnego: 1 % 2 %
Limit dochodów - górny : £ 43,875 £ 42,475

 

Jeśli jesteś mężczyzną w wieku powyżej 65 lat lub kobietą w wieku powyżej 60 lat możesz złożyć wniosek o zwolnienie z płacenia powyższych składek.

Dodatkowo – istnieje możliwość zwolnienia od płacenia składek Class 2 NICs – jeśli dochody z działalności gospodarczej nie przekraczają Small Earnings Exception (SEE) czyli £5,075 rocznie (2010/11) – odpowiednio miesięcznie 1/12 tej kwoty. W roku 2011/12 SEE wynosi £ 5,315.

Ma to miejsce, zwłaszcza w sytuacji, gdy dana osoba jest zatrudniona  na etacie a działalność gospodarcza jest prowadzona jako dodatkowe źródło dochodów. Wniosek o to zwolnienie dostępny jest na stronie HMRC: tutaj.

Jeśli przedsiębiorca jest uprawniony do powyższego zwolnienia – otrzyma wówczas odpowiedni certyfikat (Certyftificate of Exception), który zwalnia od płacenia składek Class 2 NICs przez okres 3 lat. O zmianie (zwiększeniu) dochodów podatnik powiadamia HM Revenue and Customs i zaczyna płacić te składki.

X