Polskie Biuro Rachunkowe International Go-getters Ltd

Tax Fee Protection Insurance

Począwszy od dnia 1 marca 2012 oferujemy swoim klientom ubezpieczenie na wypadek kontroli podatkowej zwane Tax Fee Protection Insurance. Nasze biuro rachunkowe ma podpisaną umowę z firmą ubezpieczeniową Taxwise Services Limited.

Dzięki tej współpracy wszyscy nasi klienci, którzy są zainteresowani takim ubezpieczeniem, mają możliwość przystąpić do niego wyłącznie za naszym pośrednictwem. Nie muszą więc oni tracić czasu i indywidualnie kontaktować się z firmami ubezpieczeniowymi, a dodatkowo udostępniana przez nas oferta ma przystępne, konkurencyjne ceny.

Firma Taxwise Services Limited, działająca pod nazwą Peninsula Taxwise and Qdos Taxwise– jest jedną z przodujących firm w Wielkiej Brytanii, które oferują ubezpieczeniezwane Tax Fee Protection Insurance. Współpracuje ona z ponad 2 tysiacami biur ksiegowych oferując ubezpieczenie im i ich klientom.

Taxwise oferuje ubezpieczenie na pokrycie kosztów profesjonalnych usług (księgowych), które ponoszone są w związku z wykonywanymi pracami dotyczącymi otrzymanych zapytań z HM Revenue & Customs, interwencji, wizyt, podjętych czynności sprawdzających oraz w związku ze sporami z urzędem podatkowym (HMRC).

Co to jest Tax Fee Protection Insurance?

W zwiazku z tym, ze HMRC ma teraz większe możliwości w zakresie kontroli podatkowych, Taxwise stara się reagować na te zmiany, upewniając się, że wszyscy klienci są jak najlepiej chronieni.

TaxwisePlus oferuje kompleksowe ubezpieczenie pokrywające koszty ponoszone w związku kontrolą podatkową w firmie: są to koszty fakturowane przez biura księgowe za ich prace związane z kontrolami podatkowymi u ich klientów.

Obejmują one koszty wizyt w urzedzie podatkowym (HMRC), przygotowywania odpowiedzi na korespondencję z HMRC, koszty spotkań z urzędnikami, kontroli w lokalach, bądz też obsługę w przypadku powstania konfliktu z HMRC. Ubezpieczenie to pokrywa też koszty księgowe (profesjonalne) poniesione w zwiazku z przygotowaniem i reprezentowaniem podatnika w sytuacji złożenia apelacji do Trybunału (the First-tier Tribunal or Upper Tribunal).

TaxwisePlus obejmuje ubezpieczenie dotyczące zapytań/spraw:

·       Corporation Tax Self Assessment Aspect Enquiries (w wybranym zakresie),

·       Corporation Tax Self Assessment Full Enquiries (całościowo),

·       Income Tax Self Assessment Aspect Enquiries (w wybranym zakresie),

·       Income TaxSelf Assessment Full Enquiries (całościowo),

·       Business Inspection Notices under Schedule 36 (Interventions),

·       PAYE/NIC Employer Compliance Visits and Disputes,

·       Value Added Tax Compliance Visits and Disputes,

·       IR35 Disputes,

·       CIS Disputes,

·       Repayment claims,

·       Appeal to the First Tribunal or Upper Tribunal,

·       Special Civil Investigation (Indemnity £5,000),

·       Justice Review (Indemnity £5,000),

·       ... any written enquiry from HMRC.

Maksymalna kwota ubezpieczenia dla każdego z powyższych punktów wynosi £75,000.

W momencie zaistnienia sytuacji objętej ubezpieczeniem biuro księgowe składa wniosek o wypłate świadczenia w imieniu swoich klientów.

W niektórych sytuacjach poniesione wydatki nie są objete ubezpieczeniem i biuro księgowe nie jest w stanie złożyć wniosku o wypłate świadczenia – ma to miejsce gdy:

·       Zapytania lub spory z HMRC powstały przed rozpoczęciem obowiazywania Polisy,

·       Zapytania lub spory z HMRC dotyczą sytuacji, gdzie deklaracje podatkowe zostały złożone do urzędu w terminie przekraczającym 30 dni od wymaganego terminu do złożenia tych deklaracji/raportów,

·       Zapytania lub spory z HMRC dotyczą oszustw podatkowych,

·       Zapytania lub spory z HMRC dotyczą ‘systemów unikania zobowiązań podatkowych’ (tax avoidance schemes),

·       Opłaty księgowe dotyczą bieżacych, rutynowych spraw jak np. przygotowanie i złożenie deklaracji podatkowych do urzedu bądz też sprawozdań finansowych,

·       Opłaty księgowe oraz koszty zostały poniesione bez wcześniejszego uzgodnienia z Taxwise,

·       Opłaty poniesione w związku z uporządkowaniem/skorygowaniem dokumentacji i raportów, które były uprzednio źle prowadzone,

·        Opłaty poniesione w sytuacji, gdzie miały miejsce celowe lub znaczące zaniedbania, prowadzące do zaniżenia dochodu do opodatkowania,

·       Zapytania (sprawy) wszczęte przez Special Civil Investigations (SCI) w zakresie Code of Practice 9. Zapytania (sprawy) w zakresie SCI Code of Practice 8 limitowane są do wysokosci 5,000 GBP, gdzie oszustwo lub intencja oszustwa jest wykluczona.

. Ubezpieczenie nie pokrywa kwot podatków, odsetek oraz kar.

Warunkiem do wypłaty świadczeń jest zaistnienie sytuacji objętej ubezpieczeniem oraz złożenie wniosku o wypłate świadczenia, w okresie trwania ubezpieczenia.

Wszystkie firmy objete tym ubezpieczeniem mogą korzystać dodatkowo z porad konsultantów (drogą telefoniczną), którzy doradzają w sprawach z zakresu prawa pracy oraz BHP. Usługa ta jest dostępna od poniedziałku do piatku w godzinach 9.00 – 17.30, tel. 01455 852592 (wymagane jest podanie numeru polisyktóry dostępny jest dla klientów w ich biurze księgowym).

Zalety dotyczące posiadania ubezpieczenia Tax Fee Protection Insurance:

·       Uiszczając niewielką kwotę w skali roku, klienci mogą ‘spokojnie spać’, wiedząc, że biuro ksiegowe wystąpi w ich imieniu do ubezpieczyciela o zwrot kosztów księgowych poniesionych przez nich w związku z zapytaniami, wizytami kontrolnymi oraz pracami wykonanymi w obronie klientów przed HMRC.

·       Opłaty księgowe dokonywane przez klientów w ciągu roku nie obejmują kosztów dotyczących kontroli podatkowych, a koszty te kształtują się najczęściej w granicach od kilkuset funtów do kliku tysięcy funtów.

·       Niekiedy klienci w obawie przed dużymi kosztami księgowymi nie chcą sie decydowac na ‘walkę’ z HMRC. Mając wykupione w/w ubezpieczenie nie muszą akceptować wygórowanych obciążeń podatkowych.

·       Klienci mają nielimitowany dostęp do infolinii w zakresie spraw Prawa pracy i BHP.

Potencjalne pytania klientów:

·       Nie zrobiłem nic złego, dlaczego potrzebuje tego ubezpieczenia?

Tysiące zapytań w zakresie spraw podatkowych jest generowanych przez systemy komputerowe w HMRC każdego roku. HMRC kontroluje tysiące firm, ze szczególnym nasileniem w zakresie spraw PAYE, VAT, CIS i innych podatków. Przy wielu kontrolach nie są ujawnione żadne nieprawidłowości lub są one niewielkie – ale koszty księgowe ponoszone w związku z obsługą tych kontroli mogą być duże. HMRC może i często wybiera do kontroli ‘niewłasciwe firmy’.

·       Czy inspektor podda się i zakończy kontrolę gdy oczywistym jest, że nie miało miejsce żadne zaniedbanie podatkowe?

Nie jest łatwym przekonanie inspektora aby zakończył kontrolę. Często w sytuacji, kiedy inspektor rozpoczął kontrolę i nie może znaleźć żadnych błędów – stara się on szukać jeszcze dokładniej aby mimo wszystko coś znaleźć. W takich sytuacjach koszty ‘udowadniania racji’ mogą być równie wysokie lub nawet wyższe niż w sytuacjach kiedy nieprawidlowości są ujawnione.  

·       Nie potrzebuję dodatkowego ubezpieczenia.

Czy zrezygnowałbyś z ubezpieczenia swojego domu? Tak jak przy wszystkich innych ubezpieczeniach każdy ma nadzieję, że nie będzie go potrzebował, ale w momencie gdy dana sytuacja ma miejsce, jesteśmy zadowoleni, że opłaciliśmy niewielką kwotę i możemy się ubiegać o zwrot kosztów.

·       Nie stać mnie na takie ubezpieczenie.

Rezygnacja z opłaty niewielkiej kwoty w stosunku rocznym nie zawsze jest dobrym wyborem. Potencjalnie wysokie koszty poniesione w związku z kontrolą podatkową byłyby trudniejsze do uregulowania niż kwota tego ubezpieczenia.

 

Więcej informacji na temat ryzyka kontroli podatkowej można przeczytać w Blogu.

X